Cele


      Mieszkamy w pięknym kraju. W kraju, w który istnieje  wiele wspaniałych miejsc. Przyroda Polski jest czymś niepowtarzalnym. Jednym ze szczególnych terenów jest ten pomiędzy Krakowem, a Wieluniem zwany Jurą Krakowsko-Wieluńską. Każdy, kto choć raz ją odwiedził, wie jak wspaniałe to miejsce na wypoczynek i relaks. Poza starymi zamkami, czy warowniami, skalnymi ostańcami i całymi grzędami skał, oprócz wielu jaskiń, potoków, czy jezior na Jurze znajdziemy coś jeszcze – ŚMIECI. Jak wszędzie kłują one w oczy i przeszkadzają w wypoczynku. Niestety, tutaj jak nigdzie indziej stanowią szczególny kontrast dla piękna przyrody i odpychają swoją brzydotą.
      Śmieci zawsze były i będą towarzyszyć człowiekowi, szczególnie w miejscach silnie zurbanizowanych, ich widok na ulicach, w parkach, na osiedlach oraz innych miejscach stał się dla nas tak powszechny, że często przestajemy się nim w ogóle interesować. Nie oznacza to jednak tego, że sprawia on nam przyjemność. Jest wiele akcji sprzątania naszej planety, od tych globalnych, po stricte lokalne, obejmujące swoim zasięgiem pojedynczy szlak, czy skałę. Każda z nich jest godna naśladowania i uświadamia nam, że piękna, niezaśmiecona przyroda jest bliska sercu Polaków.
      Głównym celem naszej akcji, jest  chęć zaangażowania w nią członków klubów speleologicznych, a także wszystkich, którzy jurajskie jaskinie i zjawiska krasowe traktują jako swoją pasję, ale nie tylko ich. Chcemy uświadomienia turystom, miejscowej ludności oraz władzom lokalnym  jak wielkim problemem jest sprawa zaśmiecania szlaków, jaskiń, lasów oraz innych miejsc przez nas odwiedzanych. Zdajemy sobie sprawę, że walka nie będzie łatwa, jednak warto ją podjąć. A Ty, możesz nam w tym pomóc.